Isle of Mull, Scotland - April 2022

Do not spoil what you have by desiring what you have not; remember that what you now have was once among the things you only hoped for.

Epicurus (341-270 BC.)

Bederf niet wat je hebt door te verlangen naar wat je niet hebt; Vergeet niet dat wat je nu hebt ooit bij die verlangens hoorde.