Bladensburg NP, Australia - August 2019

Life is not about waiting for the storm to pass… It's about learning how to dance in the rain.

Unknown author

Het leven is niet het wachten tot de storm voorbij is… Maar het leren dansen in de regen.