Ardnamurchan, Scotland - April 2022

Money buys you everything except the chance to do it again.

Matthew Clayfield

Geld koopt je alles, behalve de kans om iets opnieuw te doen.