Karijini NP, WA - Australia - December 2012

Loneliness is having memories you can't share with anyone

Brigitte Bardot (September 28, 1934 - Present)

Eenzaamheid is herinneringen hebben
die je aan niemand kunt vertellen