Mojave Desert, California - April 2018

Let us permit nature to have her way. She understands her business better than we do.

Michel de Montaigne (February 28, 1533 - September 13, 1592)

Laat ons de natuur toestaan haar gang te gaan. Ze weet beter wat ze doet dan wij.