Bladensburg NP, Australia - August 2019

You cannot define talent. All you can do is build the greenhouse and see if it grows.

William P. Steven

Talent kan men niet definiëren. Je kan enkel de broeikas bouwen en kijken of het groeit.