Broome, Australia - October 2008

Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.

André Gide (November 22, 1869 - February 19, 1951)

Een mens kan geen nieuwe oceanen ontdekken, tenzij die de moed heeft de kust uit het oog te verliezen.