Junkerdal NP, Norway - July 2009

Security is mostly a superstition. It does not exist in nature . . . Life is either a daring adventure or nothing.

Helen Keller (June 27, 1880 – June 1, 1968)

Veiligheid is vooral bijgeloof. Het bestaat niet in de natuur… Leven is een gewaagd avontuur of helemaal niets.