Mojave Desert, California - April 2018

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

Albert Einstein (March 14, 1879 April 18, 1955)

Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je blijven bewegen.