HeiSa Travel Photography

Sandy & Heikki's adventures...

Sequoia NP, California - August 2015

The very ink with which all history is written is merely fluid prejudice.

Mark Twain (November 30, 1835 April 21, 1910)

Zelfs de inkt waarmee alle geschiedenis geschreven wordt, is louter vloeibaar vooroordeel.