Isle of Harris, Scotland - April 2019

You can only lead others where you yourself are prepared to go.

Lachlan McLean

Je kan enkel anderen leiden waar je zelf bereid bent heen te gaan.